Členská schůze a kontrolní střelby

13.05.2017 08:00

P O Z V Á N K A

 

 

Na členskou schůzi a kontrolní střelby

 

Kdy: sobota 13.5.2017 v 8,00 hodin

 

Kde: zkušební střelnice Bzenec

 

 

PROGRAM:

 

1.      Zahájení

2.      Schválení programu

3.      Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4.     Vyhodnocení brigády (sázení stromků) – Judr. Závodný

5.      Opravy a údržba mysliveckých zařízení v honitbě –ing.Ivan      Černý  

6.      Zpráva mysliveckého hospodáře - Vyhodnocení odlovu trofejové    zvěře za rok 2016  – ing.Ivan Černý          

7.      Odevzdání plomb a povolenek k lovu za rok za rok 2016

8.      Předání schváleného Provozního řádu MS Bzenec

9.      Diskuze

10.     Závěr

11.     Kontrolní střelby – JUDr. Závodný

12.     Vydání povolenek k lovu a plomb na rok 2017 - po splnění  podmínek Provozního řádu

 

 

 

Vladislav Sedlák

předseda

 

 

    V  Bzenci dne  20.04.2017

 

 

Po ukončení schůze proběhne  soutěž o PUTOVNÍ POHÁR „SNAJPR“     MS  Bzenec