Členská schůze-Kačení hon

11.08.2022 10:51

Členskou schůze se bude konat 26.8.2022 v 18.00 hod. v restauraci Sokolovna ve Bzenci.
 

Předmětem jednání bude příprava a zabezpečení průběhu Kačeního honu 2022.

Kačení hon bude probíhat tradičně první sobotu v měsíci září, tj. 3.9.2022 na Kačeňáku ve Bzenci. Tento termín jsme si i schválili i na VČS.
 

V podstatě budeme kopírovat předcházející přípravy Kačeních honů, ze kterých máme dostatek zkušeností a není nutné zavádět něco nového.

Přesto jednu změnu chceme navrhnout a tou je možnost prodeje vína hostům. Prodej tvrdého alkoholu nepřináší zásadní finanční efekt a domníváme se, že popíjení vína je více společenské. Návrh bude předmětem diskuse na schůzi.

Dále je domluvená tombola, čím bych chtěl oslovit všechny členy spolku, aby v rámci svých možností zajistili tradiční ceny do tomboly. Ing. Jiří Černý zajistí obvyklý počet lístků do tomboly s dostatečnou rezervou. Alena Pírková předběžně zajistí potřebný materiál pro chod kuchyně. Pana Ing. Romana Ostréziho bych chtěl požádat o vyhotovení cca 50 pozvánek a visaček pro lovecké hosty. Cenu pozvánky nemáme v úmyslu měnit.

S Radkou Hájkovou počítáme opět v bufetu s tím, že vzhledem k horkému počasí, budeme pivo chladit v chlaďáku v kasárnách a na Kačeňák se bude navážet až těsně před začátkem honu.

V kuchyni nepředpokládáme rovněž žádné změny, jenom musíme brát v potaz že Pavel Němec je po úrazu a tudíž může dělat akorát tak dohled, pokud se bude moct akce zúčastnit. Změna bude i ve zvěřině, protože zřejmě bude problém střelit tři ks srnčí zvěře stejně staré a tak zvažujeme odlov cca 40-50 kg lončáka. Zpracováním ulovené zvěřiny a přípravu pro kuchyňské zpracování pověřujeme Lukáše Bendu. Pokosení a přípravu areálu parkoviště před Kačeňákem zajistí Ing. Ivan Černý. Elektrocentrálu zajistí opět Ing. Ivan Černý, rozvody a obsluhu zajistí Dušan Pírek. Jako obvykle vodu pro kuchyni zajistí Bohumil Pírek. Rozvoz piva a limonády může zajistil Závodný. Úklid před Kačeňáku před honem a po jeho ukončení bude domluven na schůzi, ale zase nic nového, úklid před honem - operativně všichni. Úklid v neděli bude určen na schůzi, aby se neopakovala situace z loňského roku. Ing. Ivan Černý ještě zajistí stromky potřebné na výzdobu areálu.

2022 pozvánka na čl. schůzi_Kačení hon.docx (29673)