Členská schůze MS Bzenec

14.10.2016 18:00

P O Z V Á N K A

Na členskou schůzi.

Kdy: 14.10.2016 v 18,00 hodin

Kde: restaurace Sokolovna

PROGRAM:

1.  Zahájení

2.  Vyhodnocení přípravy a průběhu kačeního honu – Sedlák, finance A.Pírková.

3.  Termíny a organizace honů – ing. I.Černý

4.  Příprava a organizace plesu 14.1.2017 - Sedlák

5.  Zpráva mysliveckého hospodáře – aktuální stav lovu, přikrmování, včetně lovu jelena evropského a dospělé zvěře prasete divokého

6.  Projednání předloženého „PROVOZNÍHO ŘÁDU“ Mysliveckého spolku.

7.  Diskuze

8.  Závěr

 

 

                          

                                                                                                          za MS Bzenec

                                                                                                          VladislavSedlák

                                                                                                            předseda