Členská schůze MS Bzenec

03.02.2017 18:00

                                       

Vyřizuje: Vladislav Sedlák

                                                                                                                                                                       

    V  Bzenci dne  18.1.2017

                                                                 

                                  

 

                                                           P O Z V Á N K A

 

Na členskou schůzi.

 

Kdy: 3.2.2017 v 18,00 hodin

 

Kde: restaurace Sokolovna

 

 

 

PROGRAM:

1.  Zahájení

2.  Vyhodnocení přípravy a průběhu plesu – Sedlák, finance A.Pírková.

3.  Vyhodnocení honů – ing. I.Černý

4.  Ples v roce 2018 - Sedlák

5.  Zpráva mysliveckého hospodáře – aktuální stav lovu a stavu v honitbě

6.  Schválení termínu Výroční členské schůze

7.  Projednání nového provozního řádu

8.  Diskuze

9.  Závěr

 

 

                          

                                                                                                          za MS Bzenec

                                                                                                          VladislavSedlák

                                                                                                            předseda