Členská schůze MS Doubrava Bzenec

10.10.2014 18:00
                             

Vyřizuje: Vladislav Sedlák


    V  Bzenci dne  01.10.2014

                                                               

                                  

 

                                                           P O Z V Á N K A

 

Na členskou schůzi.

 

Kdy: 10.10.2014 v 18,00 hodin

 

Kde: restaurace Sokolovna

 

 

PROGRAM:
  1. Zahájení

  2. Vyhodnocení přípravy a průběhu kačeního honu – Sedlák, finance A.Pírková.

  3. Termíny a organizace honů – ing. I.Černý

  4. Příprava a organizace plesu 2015 - Sedlák

  5. Zpráva mysliveckého hospodáře – aktuální stav lovu, přikrmování, včetně lovu jelena evropského a dospělé zvěře prasete divokého

  6. Diskuze

  7. Závěr


                                                                                            za MS Doubrava Bzenec

                                                                                                          VladislavSedlák

                                                                                                            předseda