Členská schůze

20.10.2017 18:00

P O Z V Á N K A

 

Na členskou schůzi.

 

Kdy: 20.10.2017 v 18,00 hodin

 

Kde: restaurace Sokolovna

 

 

PROGRAM:

1.  Zahájení

2.  Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze

3.  Vyhodnocení přípravy a průběhu kačeního honu – Sedlák, finance A.Pírková.

4.  Termíny a organizace honů – ing. I.Černý

5.  Příprava a organizace plesu 13.1.2018 - Sedlák

6.  Zpráva mysliveckého hospodáře – aktuální stav lovu, včetně lovu jelena evropského a prasete divokého, přikrmování.

7.  Diskuze

8.  Závěr

 

 

            

 

 

                          

                                                                                                          za MS  Bzenec

                                                                                                          VladislavSedlák

                                                                                                            předseda