Členské příspěvky 2015

02.10.2014 10:27

Vážený pane, vážená paní,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok, součástí tohoto příspěvku je pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti a úrazové pojištění. Pokud chcete bez problémů vykonávat právo myslivosti v rámci členství v Českomoravské myslivecké jednotě i v následujícím roce je nutné uhradit členský příspěvek do 31.12.

Kontaktujte nás prosím na Okresních mysliveckých spolcích Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. https://www.cmmj.cz/Okresni-myslivecke-spolky.aspx nebo na sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pracoviště Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00, swdiana@cmmj.cz , tel.: 224 948 471, kde se dozvíte bližší informace k platbě členského příspěvku.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.