O POHÁR STAROSTŮ POVĚŘENÝCH OBCÍ

06.06.2015 08:00

Propozice Střelecké soutěže

„O POHÁR STAROSTŮ POVĚŘENÝCH OBCÍ“

 

Pořadatel:  ČMMJ z.s. OMS Hodonín.

 

Termín: 6. 6. 2014  8. 00  hod.- prezentace

                                 9. 00  hod.- zahájení závodu

 

Místo konání: střelnice  Hodonín – Pánov

 

Rozsah závodu:  Automatická baterie –  2 x 25 terčů

                             Lovecký skeet –             2 x 25 terčů

 

Ředitel závodu: Jan Netík

 

Technický ředitel: Jan Tomeček

 

Rozhodčí: rozhodčí budou delegováni OMR Hodonín

 

Střílí se podle střeleckého řádu ČMMJ z.s. platného od 1. 1. 2007,dodatku č. 1/2009 platného od 1. 1. 2010, dodatku č. 2./2012 platného od 1. 4. 2012 a technických pravidel UIT.

Při tréninku i závodě budou použity terče oranžové barvy.

 

Cena položky: LS- 2 x 25 terčů- 400 Kč

                         AB- 2 x 25 terčů- 400 Kč

 

Cena položky pro člena ČMMJ z.s. po předložení průkazu ČMMJ je :

                          LS – 2x25 terčů – 250,- Kč

                          AB – 2x25 terčů – 250,- Kč

 

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a průkaz zdravotní pojišťovny.

Při závodě jsou všichni střelci povinni používat chrániče sluchu a při LS ochranu zraku.

Zdravotní služba je zajištěna pořadatelem.

Pořadí střelců bude losováno  pořadatelem při zahájení soutěže.

Po dobu celého závodu platí pro soutěžící zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Při dosažení stejného výsledku se o pořadí na prvních třech místech rozhodne rozstřelem.

Protesty se podávají písemně, nejpozději 15 minut po oznámení výsledků s vkladem 300,-Kč, který se v případě nevyhovění protestu nevrací.

Všichni soutěžící jsou povinni dodržovat „Provozní řád střelnice“, „Střelecký řád ČMMJ z.s.“ a tyto propozice.

 

Tento závod je započítáván do soutěže „ČESKO-SLOVENSKÉ příhraniční ligy.“

 

Za OMS Hodonín: JUDr. František Vaďura v.r.