Odvoz vedlejších živočišných produktů z divokých prasat

24.07.2017 07:20

Kontakt AGRIS Medlov  telefon 546 443 241

Platba na místě v hotovosti podle množství v kg.

 

V žádném případě nepřepravujte VŽP mimo katastr.

 

Shromažďujte si doklady za MS a po ukončení MVO si můžete  požádat na základě  Žádosti o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu)  nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb.,   o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.