OKRESNÍ PŘEBOR V BROKOVÝCH DISCIPLINÁCH - POZVÁNKA

17.05.2015 08:00

Propozice

Okresního přeboru ve střelbě na asfaltové terče

 

 

Pořadatel: ČMMJ z.s. OMS Hodonín

 

Termín: 17. 5. 2015  v 8.00 hod. prezentace

                                     9.00 hod. zahájení soutěže

                                   

 

Místo konání: střelnice Hodonín -Pánov

Discipliny: Lovecké kolo

                   Automatická baterie

 

Ředitel závodu: Mančík Radovan

 

Rozhodčí: budou jmenování OMS Hodonín

 

Střílí se podle pravidel střeleckého řádu ČMMJ z.s. platného od 1. 1. 2007, dodatku č. 1/2009 platného od 1.1. 2010, dodatku č. 2/2012 platného od 1. 4. 2012 a technických pravidel UIT.

Při tréninku i závodě budou použity terče oranžové barvy.

 

Cena položky: LK – 2 x 20 terčů – 320,- Kč

                        AB – 2 x 25 terčů – 400,- Kč

 

Po předložení platného členského průkazu ČMMJ z.s. platí cena za položku:

                         LK – 2 x 20 terčů – 120,- Kč

                         AB - 2 x 25 terčů – 150,- Kč

 

Zahájení závodu v 9.00 hod..

Závodu o přeborníka okresu se mohou zúčastnit členové OMS Hodonín, ostatní mimo soutěž.

Přeborník okresu v každé disciplině bude oceněn pohárem. První tři v každé disciplině dostanou medaili a diplom.

Při prezentaci je každý závodník povinen předložit zbrojní průkaz, průkaz zbraně, platný průkaz ČMMJ z.s. a průkaz zdravotní pojišťovny.

Všichni střelci jsou povinni používat chrániče sluchu a na LK ochranu zraku.

Zdravotní služba je zajištěna pořadatelem.

 

Pořadí střelců bude stanoveno pořadatelem při prezentaci.

Po dobu celého závodu platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Při dosažení stejného výsledku se o vítězi rozhodne podle pravidel střeleckého řádu ČMMJ z.s..

Protesty se podávají písemně, nejpozději 15 minut po oznámení výsledků s vkladem 300,-Kč, který se v případě nevyhovění protestu nevrací.

Všichni soutěžící jsou povinni dodržovat „Provozní řád střelnice“, „Střelecký řád ČMMJ z.s.“ a tyto propozice.

                            Za OMS Hodonín: zpracoval, netik.jan@seznam.cz