Termíny honů na drobnou MS Bzenec 2022

31.10.2022 08:30

1. hon
Sraz na Kačeňáku na chatě MS Bzenec, kde bude i hon ukončen
Termín 5.11.2022 sraz v 08:00 hod.
 
2.hon
Sraz u Benzínové  čerpací stanice od Vracova, lovit se budou vinohrady. Hon bude ukončen v Kasárnách.
Termín 3.12.2022 sraz v 08:00 hod.
 
3. hon
Sraz Panáčkova příkopa, lovit se bude konec vinohradů a Háj. Hon bude ukončen v Kasárnách.
Termín 26.12.2022 sraz v 08:00 hod.

 
 
Předseda MS Bzenec
JUDr. Leonard Závodný