UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU U VZORKŮ ČERNÉ ZVĚŘE OD 1.1.2016 NA TRICHINELU

18.12.2015 15:19

Dle MKZ pro rok 2016 dochází ke změně,  ke vzorku bránice musí být dodán kousek ocásku “PÍRKA“, jinak vyšetření bude hradit myslivecký spolek .

 

Prosím informujte střelce černé zvěře.

 

EpI200 TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT – VyLa – PV

Vyšetření ulovených divokých prasat určených pro osobní spotřebu uživatelem honitby nebo

oprávněným účastníkem lovu, a to ve své domácnosti nebo určených k prodeji přímo spotřebiteli pro

spotřebu v jeho domácnosti, nebo určených k dodání do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo

konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo určených k dodání

do maloobchodního zařízení, které bylo KVS SVS registrováno jako zařízení určené pro zacházení se

zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.

Hradí se pouze laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou

na základě řádně vyplněné objednávky laboratorního vyšetření a současně dodaného ocásku „pírka“

ke každému odebranému vzorku.

 

 

S pozdravem a přáním příjemného zbytku dne
 
Anna Lovecká
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Hodonín