Výroční členská schůze MS Bzenec

16.03.2018 18:00

                                                                              P O Z V Á N K A

Na výroční členskou schůzi.

 

Kdy: pátek 16.03.2017 v 18,00 hodin

 

Kde: restaurace Sokolovna – občerstvení zajištěno

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z členské schůze-hlasování
 4. Volba návrhové komise-hlasování
 5. Kontrola usnesení z výroční členské schůze z roku 2017
 6. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2017
 7. Zpráva finančního hospodáře za rok 2017 - hlasování
 8. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2017 - hlasování
 9. Návrh finančního rozpočtu na rok 2018 - hlasování
 10. Schválení usnesení pro rok 2018 – hlasování
 11. Návrh na přijetí nového člena MS-p.Lukáš Benda-hlasování
 12. Diskuze
 13. Závěr