Výroční členská schůze MS

20.03.2015 17:00

                              

Vyřizuje: Vladislav Sedlák

                                                                                                                                                                       

V  Bzenci dne  03.03.2015

                                                           P O Z V Á N K A

 

Na výroční členskou schůzi.

 

Kdy: pátek 20.03.2015 v 17,00 hodin

Kde: restaurace Sokolovna – občerstvení zajištěno

 

 

PROGRAM:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba návrhové komise

 4. Kontrola usnesení z výroční členské schůze z roku 2014

 5. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2014

 6. Zpráva finančního hospodáře za rok 2014 - hlasování

 7. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2014 - hlasování

 8. Návrh finančního rozpočtu na rok 2015- hlasování

 9. Diskuze

 10. Schválení usnesení pro rok 2015

 11. Závěr

                          

                                                                                            za MS Doubrava Bzenec

                                                                                                          Vladislav Sedlák

                                                                                                                 předseda