Výroční členská schůze

18.03.2016 17:00

P O Z V Á N K A

 

Na výroční členskou schůzi.

Kdy: pátek 18.03.2016 v 17,00 hodin

Kde: restaurace Sokolovna – občerstvení zajištěno


PROGRAM:


 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba návrhové komise

 4. Kontrola usnesení z výroční členské schůze z roku 2015

 5. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2015

 6. Zpráva finančního hospodáře za rok 2015 - hlasování

 7. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2015 - hlasování

 8. Návrh finančního rozpočtu na rok 2016- hlasování

 9. Diskuze

 10. Schválení usnesení pro rok 2016

 11. Závěr