Výroční členská schůze

31.03.2017 18:00

                                                           P O Z V Á N K A

 

Na výroční členskou schůzi.

 

Kdy: pátek 31.03.2017 v 18,00 hodin

 

Kde: restaurace Sokolovna – občerstvení zajištěno

 

 

PROGRAM:

1.      Zahájení

2.      Schválení programu

3.      Volba návrhové komise

4.      Kontrola usnesení z výroční členské schůze z roku 2016

5.      Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2016

6.      Zpráva finančního hospodáře za rok 2016 - hlasování

7.      Zpráva předsedy revizní komise za rok 2016 - hlasování

8.      Návrh finančního rozpočtu na rok 2017- hlasování

9.      Schválení usnesení pro rok 2017 – hlasování

10.     Projednání Provozního řádu - hlasování

11.     Diskuze

12.     Závěr

 

 

 

 

 

Vladislav Sedlák

předseda