Volby do orgánů OMS Hodonín

13.01.2015 09:05

Vážení členové

Již v polovině října jsme oslovovali všechny předsedy mysliveckých sdružení našeho okresu s prosbou o projednání na členských schůzích možných kandidátů do orgánů Okresního mysliveckého spolku v Hodoníně.

Bohužel do současné doby se k nám dostaly pouze návrhy ze tří mysliveckých sdružení a tak se obracíme na Vás všechny - členy našeho Okresního mysliveckého spolku.

Kandidát, který se chce zapojit do práce OMS a schválí jej MS, by měl uvést krátký profesní životopis s uvedením dosažené myslivecké kvalifikace /eventuálně dosavadních vykonávaných mysliveckých funkcí/, měl by uvést, o jakou práci má zájem (člen té které komise, člen Rady OMSu) a hlavně by měl být časově nezávislý. Je samozřejmé, že musí být členem Českomoravské myslivecké jednoty. Na kandidátce také písemně uvede svůj souhlas s prací v OMS.

Jak jsme uváděli, žádná z funkcí OMS Hodonín není placena, členové pracují ve svém volném čase ve funkcích zdarma. OMS má pouze jednoho placeného pracovníka, kterým je osoba jednatele OMS Hodonín.

Volební období je na 5 let, tzn. roky 2015 -2020.

Volební sněm se uskuteční v měsíci dubnu 2015.

 

Vážení kolegové, pokud máte zájem o práci v OMS Hodonín, nebo máte ve svých řadách kolegu, který by dle Vás byl velmi vhodným kandidátem, prodiskutujte tuto možnost a přihlaste se do konce ledna 2015. Toto je přeci cesta, kterou můžeme společně vytvářet budoucnost naší myslivecké jednoty, kterou naši předchůdci budují již přes 90 let.

 

Myslivosti zdar!